ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยระงับโฆษณารายการ ‘สรยุทธ’ ไม่ได้

aHR0cDovL3AyLmlzYW5vb2suY29tL21uLzAvdWQvNzMvMzY1MDY1L21vbjAzMDM1OTEuanBn

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย แจง กรณีเรียกร้องให้ระงับการซื้อโฆษณาในรายการนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ว่าไม่สามารถชี้นำการลงโฆษณาของสมาชิกได้ เพราะต้องยึดข้อมูลจำนวนผู้ชม หรือ เรทติ้ง เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกรายการต่างๆ ในแต่ละเดือน

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ในฐานะสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพด้านวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาชี้แจง กรณีกระแสเรียกร้องให้ระงับการซื้อโฆษณาในรายการนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ว่าไม่สามารถชี้นำการลงโฆษณาของสมาชิกได้ เพราะต้องยึดข้อมูลจำนวนผู้ชมโทรทัศน์ หรือ เรทติ้ง เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกรายการต่างๆ ในแต่ละเดือน

ตามธรรมเนียมปฎิบัติของมีเดียเอเยนซี่ทุกราย หากเจ้าของสินค้าไม่ต้องการลงโฆษณาในรายการใด จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ด้านสหพัฒน์ ยอมรับ ยกเลิกโฆษณาในรายการนายสรยุทธ นาน 2-3 ปีแล้ว ตามคำแนะนำของ ก.ล.ต. แต่ไม่ได้ถอนการลงโฆษณากับช่อง 3